STÅR är en utbildningsplattform för ST-läkare inom akutsjukvård. Med hjälp av denna e-learning plattform följer du SWESEMs målbeskrivning med nya ämnen varje månad under hela din ST-tid. Varje år består av ett antal målbeskrivningar med tillhörande utbildningsmoduler. 

  • Varje år har ett gemensamt tema.

  • Varje år består av ett antal utbildningsmoduler, körkort och målbeskrivningar.

  • Varje månad har ett fokusområde med tillhörande utbildningsmodul. Denna innehåller inläsningsmaterial i form av artiklar, sidhänvisningar, podcasts, videos m.m. och en fallmodul.

 


STÅR utvecklas och användas på Akutkliniken US Linköping. Om du är intresserad i STÅR för din klinik hör av dig till oss på epost@akuten.li